Positieve gezondheid

Elk lid van Broccoli & Kohl krijgt een positieve gezondheidscheck. Want een van de pijlers van deze beweging is gebaseerd op wat we willen en kunnen. In de praktijk blijken wij veel meer te kunnen dan we denken. Positiviteit speelt daarin een bepalende rol. En dat dragen wij graag uit.

Voor meer informatie, zie ook www.iph.nl