Positieve gezondheid

Alle geinteresseerden kunnen een positieve gezondheidscheck aanvragen. Want een van de pijlers van Broccori & Kohl is gebaseerd op wat we willen en kunnen. In de praktijk blijken wij veel meer te kunnen dan we denken. Positiviteit speelt daarin een bepalende rol. En dat dragen wij graag uit.

Voor meer informatie, zie ook www.iph.nl

RSS
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram