Broccori & Kohl

Broccori & Kohl wil het paradijs van Nederland zijn op basis van de principes van de Blue Zones. Blue Zones zijn gebieden in de wereld (o.a. Sardinië, Costa Rica, Californië en Japan) waar de mensen op een meer vreugdevolle wijze bovengemiddeld oud worden.

Het landgoed van Bomencentrum Nederland, aan de Wildenburglaan in Baarn, is de gedroomde plek om dit gedachtegoed uit te dragen De activiteiten worden ondergebracht en uitgevoerd door stichting Felice per la vita (levenslang gelukkig).

Donateurs kunnen gedurende twee dagdelen per week gebruik maken van het clubhuis, dat vooralsnog wordt gevestigd in het Groene Paviljoen. Deze congresruimte van Bomencentrum Nederland is gebouwd volgens de Feng Shui-filosofie.

Eetmoment

Altijd is aan elke activiteit een ‘eetmoment’ verbonden,  in de vorm van een gezonde lunch, gezonde borrelplateau of maaltijd. 

Gedurende het jaar worden veel doe-activiteiten georganiseerd zoals wandelingen (powerwalks), fiets/tourtochten, bootcamps, yoga, linedancing en petanque. Daarnaast zijn er maandelijks interacties met jeugd en ouderen en worden regelmatig leeskringen gehouden over thema’s die verband houden met de filosofie van Broccori&Kohl.

Donateurs betalen 100 euro per jaar. Per bijeenkomst betalen leden daarnaast een vast bedrag voor de maaltijd. Ralph en Annemarie zullen daarbij zoveel mogelijk in de geest van de Blue Zones koken. Drankjes worden apart afgerekend. Elk lid heeft de mogelijkheid een introducé mee te nemen, indien er ruimte is voor extra gasten.

Elke sessie (sporten, discussie en eten) duurt maximaal 2,5 uur. Data en tijden worden in afstemming met leden en beschikbaarheid van locatie afgesproken.

Leden zijn ambassadeurs

Het streven is dat Broccori&Kohl uit ongeveer 100 donateurs bestaat, ongeacht leeftijd. Donateurs van het eerste uur worden geacht zich mede verantwoordelijk te voelen voor het uitdragen van het gedachtegoed. Zij worden als ambassadeurs gezien die ook meehelpen met de organisatie van activiteiten, die ze zelf leuk en belangrijk vinden. En dat kan op vele manieren. Van het aandragen van interessante sprekers en gastdocenten tot het zelf verzorgen van een lezing of training.

De stichting spant zich in om alle activiteiten en recepten goed vast te leggen via onder meer deze website, blogs, Facebook, Twitter en wellicht podcasts. Alle informatie is straks beschikbaar. De ultieme wens is deze kennis verder te verspreiden en dat in Baarn een zaadje wordt geplant voor een nieuwe positieve (gezondheid) beweging.

Lees hier meer over Broccori & Kohl