Broccori & Kohl

Broccori & Kohl heeft de ambitie om Vreeland het gelukkigste dorp van de provincie Utrecht te laten worden. De principes van de Blue Zones, waar de mensen op een vreugdevolle wijze bovengemiddeld oud worden, zijn daarbij leidend. Evenals de kennis van de beweging Positieve Gezondheid.

Permanent in beweging blijven, gezond eten en aandacht voor jong en oud zijn belangrijke pijlers van de Blue Zones. Broccori & Kohl zal hiervoor activiteiten ontwikkelen en regelmatig lezingen over dit onderwerp organiseren. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de expertise van het opleidingsinstituut MBO Midden-Nederland.

Deelname aan de activiteiten staat voor iedereen open, van jong tot oud. Afhankelijk van de behoefte en wensen kan worden gekozen voor bijvoorbeeld: kookles, wandelen (evt powerwalk), suppen over de Vecht, trainen voor de nieuwjaarsduik, golf, petanq (jeu de boules), fietsen, joggen en tuinieren. Maar het aanbod zal de komende tijd nog verder worden uitgebreid.

Op zondag middag 16 oktober (14.30 u) worden de plannen door de initiatiefnemers nader toegelicht in de St Nicolaaskerk van Vreeland. Ook wordt die middag gekeken naar nieuwe woonvormen waarbij jongeren en ouderen onder een dak samenwonen.

Voor elke activiteit is een strippenkaart van 5 euro te koop. Een gebruikte strippenkaart geeft later recht op een coupon waarmee een gerecht kan worden aangeschaft voor het geluksdiner dat in mei/juni 2023 wordt georganiseerd.

Lees hier meer over Broccori & Kohl