Verantwoording

Voor de aanvraag van de ANBI status heeft stichting Felice per la Vita de plicht de volgende gegevens te publiceren:

Stichting Felice per la Vita

Handelend met RSIN 8614.70.436 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Bankrekening

NL13 SNSB 0339 6674 43

Correspondentieadres

Lindenstraat 12, 7411 NV Deventer

Beknopte doelstelling

Stichting Felice per la Vita wil met Broccori & Kohl een gezonde leefstijl promoten door mensen te helpen gezonder te eten, meer te bewegen en meer interactie tussen de verschillende belevingswerelden in de maatschappij. 

Hoofdlijnen beleidsplan

  • Bijeenkomsten (fysiek of tijdelijk digitaal) met sprekers waarbij ingegaan wordt op voeding en leefstijl, belang bewegen en nut van sociale cohesie met discussie en ‘lessons learned’. Een dergelijke bijeenkomst kent ook altijd een lichte fysieke component (een spel of een wandeling) en een gezonde maaltijd, gebaseerd op Blue Zone principes. De activiteit is in principe gratis, voor de maaltijden worden kostendekkende bijdragen verwacht van de aanwezigen.
  • Vanaf 2022 worden activiteiten gericht op laagdrempelige voorlichting door het hele land, gebruikmakend van kennis en expertise in het netwerk. Te denken valt aan lezingen, met maaltijden na afloop, wandelingen maar ook aan kookworkshops en lesprogramma’s in wijkgebouwen, op scholen en sportclubs.

Bestuur stichting Felice per la Vita

Voorzitter Lilian Swart, secretaris Saskia Stoelinga en penningmeester Marie-Francoise van Heck.

Initiatiefnemer Herman Poos ondersteunt het bestuur door het opzetten en inrichten van de nieuwe activiteiten.

De stichting heeft geen personeel in dienst, initiatiefnemers en bestuursleden kunnen uitsluiten alleen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten declareren.

Verslagen van financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten worden na eerste boekjaar gemaakt en beschikbaar gesteld via de site www.broccori.nl

Het beleidsplan is hier te downloaden.